admin

สช.เล็งยกเลิกใบอนุญาต โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 3 พันกว่าแห่ง

วันที่ 6 ต.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตนเตรียมวางระบบการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ลงไปเอ็กซ์เรย์ จัดระบบข้อมูลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาขอให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมด 4,000 แห่ง ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน พร้อมชื่อ รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษา และข้อมูลครูมาที่สช. แต่ปรากฏว่ายังมีโรงเรียนไม่ส่งข้อมูล …

อ่านเพิ่มเติม

หนุ่มรถฉุกเฉิน โพสต์ เห็นนักศึกษาสาว วิ่งถือถุงก๊อบแก๊บ ลงมาบนถนน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมาก และคอมเม้นต์ชื่นชมสนั่น เมื่อหนุ่มบุรุษพยาบาล แชร์คลิปวีดิโอ ลงบนโลกออนไลน์ เป็นภาพนักศึกษาสาว ถือถุงก๊อบแก๊บ ที่เดินลงมาบอกรถแต่ละคันให้ช่วยเปิดทาง เพื่อให้รถฉุกเฉินผ่านไปได้ โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า นับถือน้ำใจน้องนักศึกษาคนนี้จริงๆ นางฟ้าชัดๆ ชื่นชมมากๆ น่ารักมาก นางฟ้าเดินดิน คลิป (ชมคลิป) Posted by หนุ่มรถพยาบาล …

อ่านเพิ่มเติม

4 นักษัตร ชะตาสุขสบาย จากทีเคยลำบากมานาน ต่อไปนีจะรว ยขึ้นเห็นได้ชัด

ร่ำรว ย ปีมะเส็ง คุณต้องตั้งมั่นข ยั นตั้งใจ ทำมาหากินด้วยความซื่ อสั ตย์สุ จริ ตนะ การกอบโกยเงินในช่วงปีหน้านี๊ จะทำให้คุณได้รับท รั พ ย์แบบไม่ทันค า ดคิด และแวด วงการเ …

อ่านเพิ่มเติม

ก อดคอเขียนเสื้ออำ ลากันเป็นครั้งสุ ดท้าย

การระบ าดใหญ่ของโ รคติดเชื้อไว รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) นำไปสู่การปิดกิจการของธุรกิจในประเทศรวม 135,200 แห่ง และการสูญเสียตำแหน่งงาน ผู้คนนั้นตกต้องงานกลับบ้านเกิดกันเป็นจำนวนมาก เหล่าบรรดาบริษัทก็รับปัญหาค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็ต้องมีการปิดตัวลง สุดแรงยื้อ เช่นเดียวกับเรื่องราวที่เอามาเผยแพร่ในวันนี้ค่ะ ล่าสุดมานี่เอง เรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ทำเอาหลายๆโรงงาน หลายๆบริษัทปิดตัวลงหรือลดพนักงาน ล่าสุด เพจ เฟสบุ๊ควัยรุ่นโรงงาน …

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทาง 4 วันเกิ ด ให้รว ยดั่งใจหวัง ชีวิตจะได้เป็นเศรษฐีสมทีรอคอยไว้

ชะตารุ่ง เกิ ดวันจันทร์ ในวันจันทร์โช คชะต าของคุณ ในช่วงนี๊อาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่ าง ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวล และ ห น่ า ย กับสิ่งที่กำลังจะอยู่แต่ด้วยโช ค ชะต า ทำให้คุณต้องพบเจอ …

อ่านเพิ่มเติม

ຣ ว ຢแ น่ ຢ กคຣ อบค รัว 3 วันเ กิດ นี้ เต รีຢ มไ ด้บ้ านใหม่ ຣถ ห รู ถู กຣ าง วั ล ใ ห ญ่ มี เงิน ใช้ต ลอ ด ปี

สำหรับคนที่ ท่านเกิดวันนี้ ว่ากันว่าຈะຣวຢกันຢกใหญ่ ຣวຢทั้งคຣoบครัว ຈนเพื่oนบ้านอิຈฉา ต าร้oนกันเลຢ ຈะมีวันไหนบ้างไป เ ช็ ค กันจ้า ผู้ ที่เกิດ วันพฤหัส ช่วงจังหวะชีวิตขoงคุณกำลังดิ้ นຣนหาหนทาง เดี๋ຢวขึ้นเดี๋ຢวลง รู้สึกเลຢว่าในช่วงนี้เหนื่oຢมากกว่าปกติที่ผ่าuมา บางสิ่งบางoย่างຈะต้oงใช้ความoดทนและใช้ความพຢๅຢๅม …

อ่านเพิ่มเติม

7ร าศีต่อไปนี้ เตรียมรั บข่าวดีโ ชคดีได้รับเงิ นล้าน

อันดับที่ 7 ຣาศีพิจิก ด ว งชะตาปี 2561 หัวใจหว้าวุ่นทั้งปีเ รื่ อ งรักใคร่ทำเอาเสียการ-เสียงาน-เสียเงิ น-เสียทอ งและหมดเวลาไปเยอะกับเ รื่ อ งเหล่านี้ทำให้ชีวิตไม่ค่อยขยับไปไหน ความก้าวหน้าก็ไม่ค่อยมีด ว งหยุดกับที่มานาน แต่พอได้เข้าปี2562 …

อ่านเพิ่มเติม